Dodavatelé elektřiny nabízí výkup přebytků z obnovitelných zdrojů

Prodej přebytečné energie z obnovitelných zdrojů do sítě vám kromě finanční odměny může přinést i dobrý pocit z přispívání k energetické udržitelnosti. Poradíme vám, jak takový prodej funguje.

Energetika tvoří přibližně 77 % celkového znečištění planety skleníkovými plyny a hlavní podíl na tom mají uhelné elektrárny. Čistá energie z obnovitelných zdrojů je cestou, jak množství těchto emisí snížit. Pokud jste se rozhodli pro investici do solárních panelů či větrné turbíny a chystáte se prodávat přebytečnou energii do sítě, můžete se tak aktivně podílet na snížení znečištění planety, a ještě si vydělat nějaké peníze navíc.

Nabídněte přebytečnou elektřinu svému dodavateli

Někteří dodavatelé elektřiny nabízí výkup přebytků z obnovitelných zdrojů, jako doplňkovou službu stávajícím zákazníkům, kteří odebírají dodávky elektřiny. Na základě celkového objemu elektřiny dodané do distribuční sítě v daném roce je vypočítána výplata, která je vám následně vyplacena jako výrobci čisté energie. Výkupní cena přitom bývá stanovena na celý aktuální rok.

Jaká pravidla musíte dodržet

V České republice jsou všechny povinnosti a práva pro prodej přebytečné elektřiny do sítě upraveny zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Podmínkou pro uskutečnění výkupu je uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny. Dodávka elektřiny do elektrizační soustavy bez uzavřené smlouvy je neoprávněná a výrobce tak nemá nárok na vyplacení finanční odměny. Je proto důležité, aby dodavatel elektřiny nabízel službu výkupu přebytků.

Přechod k dodavateli, který nabízí výkup přebytků

Pokud váš současný dodavatel neposkytuje službu výkupu přebytků z obnovitelných zdrojů, můžete přejít jinému, který to umožňuje. Vždy je však dobré vzít v úvahu několik důležitých aspektů, které by měl nový dodavatel splňovat. Podstatná je cena, ale neměla by být tím jediným kritériem výběru, klíčový je totiž i kvalitní zákaznický servis a férové smluvní podmínky. Spolehlivý dodavatel elektřiny s vámi bude jednat otevřeně a bez skrytých poplatků.