Moderní digitální měřící přístroje jsou dobrým nástrojem pro zefektivnění práce

Práce revizního technika vyžaduje pečlivost, neustálý přehled o nové legislativě a velkou zodpovědnost. Není proto od věci si práci zefektivnit digitálními měřícími přístroji, které dnes dokáží poskytnout velmi přesné výsledky a přináší oproti manuálním přístrojům řadu výhod.

Digitální měřící přístroje byly dříve považovány za méně přesné a příliš drahé, v porovnání s těmi manuálními. Ovšem moderní doba s sebou přinesla nové, přesnější a efektivnější přístroje, a dřívější tvrzení se tak již stalo jen zastaralým předsudkem. Digitální přístroje mají řadu výhod, díky nimž může být práce revizního technika o něco snazší – umožňují uložit záznamy z měření, vyhotovit protokol a jejich odchylka měření v důsledku nepřesného odečítání je minimální.

Moderní digitální manometry a jejich výhody

Dobrý příkladem mohou být digitální manometry používané k měření tlaku v hydraulických a pneumatických zařízeních, které nachází velké uplatnění při měření komínového tahu. Mezi jejich hlavní výhody patří:

  • paměť záznamů dat z měření

  • možnost spárování s jinými zařízeními, jako je počítač, mobilní telefon nebo tablet, pro zprostředkování přenosu dat

  • podsvícený LCD displej a tlačítka umožňující jednoduché ovládání

  • možnost vyhotovení protokolu z měření a jeho snadné sdílení e-mailem

Detektory plynu

Přístrojem, který by měl být součástí vybavení pro práci s hořlavými plyny, je detektor plynu. Přenosné detektory disponují flexibilní sondou, díky níž lze snadno měřit i na těžko přístupných místech, kde může docházet k únikům hořlavých plynů (metanu, propanu, butanu) vlivem netěsností instalace – jedná se například o plynové potrubí, armatury, plynové hořáky, plynoměry, apod. Některé detektory plynu jsou navíc vybaveny také LED diodami indikujícími intenzitu unikajícího plynu, přičemž zařízení současně vydává akustický signál o frekvenci úměrné koncentraci plynu.