Výstavba nové montované výrobní haly – čím by měla být vybavena a jaké vlastnosti by měla mít

Když se firmě daří, stoupá poptávka po jejích výrobcích a rostou výnosy, tak může nastat okamžik, kdy se nabízí udělat další podnikatelský krok a rozšířit výrobu do nové montované haly. Je však dobré si ujasnit jaké všechny předpoklady by měla mít, aby byla pro firmu přínosem a měla efektivní využití.

Požadavky na vybavení a vlastnosti nové montované výrobní haly se liší podle odvětví podnikání. Jinak bude vybavena hala pro zpracování dřeva, jinak pro průmyslovou výrobu a jinak třeba autoservis. Dobrým prvním krokem je tedy si, na základě prováděné činnosti, určit všechny požadavky a očekávání jako podklad pro dodavatele stavby při tvorbě návrhu a realizaci výrobní montované haly na klíč.

Střecha a opláštění

Tepelný komfort zaměstnanců výroby je zajištěn střešními a stěnovými izolačními systémy. Vhodným materiálem jsou sendvičové panely z polyuretanového (PUR) nebo polyiso (PIR) pěnového jádra, které je vsazeno mezi ocelové plechy s profilovanými hladkými nebo vlnitými povrchy a viditelným nebo skrytým upevněním. Při návrhu a samotné výstavbě se počítá s povětrnostními podmínkami a dalšimi specifiky daného místa, jsou zohledněny požadavky na požární odolnost, protihlukové vlastnosti a celkové architektonické řešení.

Prosvětlení

Výrobní montovaná hala může být vybavena prosvětlovacími panely či bodovými a hřebenovými světlíky, které zajistí dostatečný přísun denního světla a ušetří tak značné množství elektrické energie spotřebované na umělé osvětlení. Výhodou světlíků je také možnost odvětrávání výrobních prostor, které však může přispívat k únikům tepla.

Jeřábová dráha

Dle požadavků investora může být v hale instalována jeřábová dráha pro manipulaci s těžkými břemeny. Na výběr jsou různé nosnosti a konstrukce mostových jeřábů:

  • jednonosníkové
  • dvounosníkové
  • konzolové

Další vybavení

  • osvětlení
  • ventilace
  • cedule s pracovními postupy
  • logo firmy umístěné na plášti haly
  • přístřešky
  • stříšky