Proč využít pro výrobu nebo skladování montované haly?

Skladové, výrobní a průmyslové haly patří k nejčastěji realizovaným montovaným halám. Výrobní i skladové montované haly mají řadu předností, kam bezpochyby patří rychlost výstavby, nízká cena a zároveň kvalita stavby.

Výrobní a průmyslové haly

Výrobní a průmyslové montované haly je možné řešit mnoha způsoby dle požadavků na výrobu. Haly mohou být jednopodlažní, dvoupodlažní, také s různými přístavbami. Počítáno je také s mostovými jeřáby a jinými mechanismy. Montované výrobní haly nabízí řadu možností řešení dispozic, využití různých typů zvedacích zařízení, které lze zakomponovat přímo do konstrukce hal. Haly mají také dobré tepelné vlastnosti, které tak snižují náklady na provoz, jsou rovněž snadné na údržbu. Důraz je kladen také na požární odolnost, tedy bezpečnost stavby.

Konstrukce výrobních montovaných hal je řešena dle požadavků na výrobní procesy. Součástí konstrukce mohou být ocelové jeřábové dráhy různých nosností. Výrobní haly mohou být i vícelodní, tedy v jednotlivých výrobních částech může být samostatný mostový jeřáb.

Opláštění výrobních průmyslových hal může být řešeno několika způsoby. Na stěnách se nejčastěji používají klasické sendvičové panely minerálním nebo PIR jádrem, méně často se používají skládané pláště. Pro střechy se volí sendvičový panel se sklonem >5° s PIR jádrem nebo minerální vatou, dále je možné použít skládaný plášť s fólií se sklonem <5° s minerální vatou a polystyrenem EPS.

Ve výrobních montovaných halách je také řešeno prosvětlení s ohledem na druh výroby, pracovníky a hygienické hledisko. Prosvětlení výrobních hal tak může být řešeno klasickými okny s větráním, bodovými nebo obloukovými pásovými světlíky s odvětráním ve střeše. Rovněž je řešen pohyb zboží a pracovníků, tedy pak únikové východy, manipulační vrata a dveře v souladu s požární bezpečností haly.

Skladové montované haly

Skladové haly jsou dalším častým typem montovaných hal. Česko je tranzitní zemí v centru Evropy, proto zde má řada mezinárodních firem svoje centrální sklady. Ovšem i menší firmy, které se zabývají výrobou či obchodem, potřebují alespoň malý sklad a tento typ montovaných hal je tak pro ně nejdostupnější.

Konstrukce skladových montovaných hal je přizpůsobena především skladovému hospodářství a jednoduchosti v souladu s efektivitou naskladňování a vyskladňování. U těchto hal jsou proto použity speciální vrata, například s hydraulickými můstky, rychloběžná vrata v příčkách, protipožární rolety a další.

Dispozice skladových hal jsou zaměřeny na efektivitu skladovaného zboží, sklady jsou doplněny regály pro maximální využití skladové plochy. Důraz je kladen také na protipožární ochranu.

Pro výstavbu výrobní nebo skladové haly zvolte spolehlivého partnera, kterým je firma PROMO HALY. Tato společnost má za sebou řadu realizovaných hal nejrůznějšího typu. Můžete se na ni obrátit jako na generálního dodavatele stavby.